Göteborgsalmanackan 2022

229kr

FÖRHANDSBESTÄLLNING: GÖTEBORGSALMANACKAN LEVERERAS I SEPTEMBER.
Göteborgsalmanackan är en nostalgiskt tidsresa i bild och text som återbesöker svunna tiders Göteborg och stadens gamla miljöer.

Tjugonde årgången av Göteborgsalmanackan
Läs mer om Göteborgsalmanackan