Stockholmsalmanackan 2023

239kr

Stockholmsalmanackan är en nostalgiskt tidsresa i bild och text som återbesöker svunna tiders Stockholm och stadens gamla miljöer.

Sextonde årgången av Stockholmsalmanackan
Läs mer om Stockholmsalmanackan