Göteborgsalmanackan 2023

239kr

Göteborgsalmanackan är en nostalgiskt tidsresa i bild och text som återbesöker svunna tiders Göteborg och stadens gamla miljöer.

Tjugoförsta årgången av Göteborgsalmanackan
Läs mer om Göteborgsalmanackan